Matkamme kohti hiilineutraaliutta

Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että yrityksemme toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat tasapainossa poistettujen tai kompensoitujen päästöjen kanssa. Tämä saavutetaan vähentämällä päästöjä mahdollisimman paljon ja kompensoimalla jäljelle jäävät päästöt esimerkiksi tukemalla metsityshankkeita, jotka sitovat hiilidioksidia ilmakehästä. Hiilineutraalius edellyttää tarkkaa päästöjen seurantaa ja aktiivisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi, mikä auttaa torjumaan ilmastonmuutosta ja edistää kestävää kehitystä.

Sievi Group ja Sievi Element sen myötä on sitoutunut rakentamaan puhtaampaa tulevaisuutta ja tavoitteenamme on hiilineutraalius vuoteen 2032 mennessä. Yhteistyössä Reforest Finland Oy:n kanssa laskettu hiilijalanjälkemme oli vuonna 2020 noin 640 CO2e tonnia. Puolet päästöistä tulee yritystoiminnan eri osa-alueista, kuten logistiikasta ja jätteistä.

Ensimmäinen merkittävä tavoite on vähentää päästöjä 30 % vuoteen 2026 mennessä, ja seuraavana on vuosi 2030, jolloin tavoitteemme on 60 % vähennys. Konkreettisilla toimenpiteillä, kuten biodieselin ja uusiutuvan energian käytön lisäämisellä, olemme jo matkalla kohti näitä tavoitteita. Vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme ja tytäryhtiöidemme kautta asiakkaidemme arjessa.

Lisäksi tällä hetkellä rankarunkoinen puurakentaminen elementeistä on vähiten ympäristöä kuormittava rakennustapa. Käyttämällä puuelementtejä voimme merkittävästi vähentää rakentamisen hiilijalanjälkeä, koska puu sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Tämä rakennustapa yhdistää kestävyyden ja tehokkuuden, tarjoten korkealaatuisia ja kestäviä ratkaisuja. Elementtirakentaminen myös pitää huolta siitä, että korkea laatu, sääriippumattomuus ja nopea rakennustapa luovat rakennuksesta pitkäikäisen, ympäristöystävällisen ja suhteellisen nopeasti pystytettävän.

Olemme sitoutuneet seuraamaan askelmerkkejämme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Jokainen askel kohti tätä tavoitetta tuo meidät lähemmäksi kestävämpää tulevaisuutta.

Jos haluat kuulla lisää elementtirakentamisesta, niin ota yhteyttä:

Ari Hyötylä

040 576 1162

Kaikki kirjoitukset löydät blogin pääsivulta!